Гурток юних медиків-мікробіологів
м.Київ, Центр Позашкільної Роботи Святошинского району на базі средньої школи №72

Самі про себе

Гурток "Юні метики-мікробіологи" заснований в 1990-91 навчальному році.

Програма занять рекомендована для основного рівня знань, починаючи з учнів двох суміжних 5-6 класів, розрахована на 4 роки навчання.

Мета даної програми – озброїти необхідним мінімумом знань кожного учня, що захоплюється мікробіологією та медициною.

Напрям творчої діяльності – науково-дослідницький та оздоровчо-профілактичний.

Освітня концепція предмету мікробіології - формування в учнів цілісної картини світу мікробіологічних об’єктів, уявлення про виникнення бактерій, вірусів, грибів та уявлення про нормальну мікрофлору людини та патологічну.

Змістом програми медицини передбачено набуття знань анатомії та фізіології людини досягнення розуміння учнями впливу різних факторів на людину; формування в учнів картини патологічних ушкоджень організму людини, принципів та методів надання допомоги, а також опанування основних знань фітотерапії, гомеопатії та валеології.

Заняття на гуртку тривають два рази на тиждень.
 
  Разработка и поддержка сайта предоставлены студией Веб-дизайна "Орион"